MAGACIONER PROIZVODNOG POGONA

Lokacija: Nova Pazova

Rok za prijavu: 30.06.2023.

MAGACIONER PROIZVODNOG POGONA (MEDIUS MESARA)


 

Opis posla:

 • Kvalitativan i kvantitativan prijem robe u magacin
 • Isporuka robe
 • Vođenje propisane dokumentacije
 • Merenje i etiketiranje spakovane robe
 • Pravilno sortiranje i označavanje robe po vrstama, kategorijama i rokovima trajanja
 • Utovar spakovane robe u skladu sa otpremnicama
 • Odgovoran za poštovanje HACCP sistema


 

Potrebni uslovi:

 • Poželjno prethodno iskustvo rada u magacinu ili spremnost da se stiče
 • Kolegijalost i timski rad
 • Savesnost i odgovoran pristup poslu


 

Šta firma nudi zaposlenima:

 • Prijavu zaposlenog na pun iznos zarade
 • Obezbeđen topli obrok
 • Plaćeni svaki sat prekovremenog rada
 • Plaćen putni prevoz
 • Pomoć i podrška prilikom uvođenja u posao


 

Ostale pogodnosti:

 • Dopunsko zdravstveno osiguranje
 • Mogućnost priključenje solidarnom fondu radnika
 • Mogućnost korišćenja bezkamatnih pozajmica
 • Medius TIM karticu za popuste pri kupovini
 • Potvrde za kupovinu na rate


KONTAKT PODACI
e-mail: zaposlenje@medius.rs
Tel. 063/436 939


Popunjavanjem ovog formualra dajete saglasnost da se Vaši podaci dalje obrađuju u procesu profesionalne selekcije, a sve u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)