UKOLIKO ŽELITE DA SE PRIJAVITE ZA POSAO MIMO AKTUELNIH POZICIJA, MOŽETE DA POPUNITE FORMULAR ISPOD
Popunjavanjem ovog formualra dajete saglasnost da se Vaši podaci dalje obrađuju u procesu profesionalne selekcije, a sve u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)


Karijera1